Slutsatser från TEN-T dagarna

Delegationerna från medlemsstaterna i Europeiska unionen och dess partnerländer på Balkan, västra Medelhavet och i Afrika, liksom Norge, Schweiz, Ryssland och Turkiet samlades i Neapel den 21 och 22 oktober 2009. De uttryckte en önskan om att utveckla ett starkare partnerskap för att möjliggöra skapandet av ett infrastruktur nätverk som kommer att koppla dem till varandra på ett hållbart sätt. Nu finns slutsatser från konferensen att läsa på TEN-T dagarnas hemsida.

Läs slutsatserna från konferensen

Läs mer om TEN-T dagarna

Läs den tidigare nyheten om TEN-T konferensen

Läs Trans-European Transport Network Coordinators årsrapport och positionspapper

/CB

04 Nov 2009 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information