Strategiunderlag för FoU-samarbete – ge synpunkter!

Dokumentet är ett underlag för det vidare arbetet till syfte att regionens aktörer blir mer aktiva tillsammans inom ramen för EU:s finansieringsformer med fokus på sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling (FP7). Dokumentet ger även en introduktion till EU:s FoU-politik.

Ge oss gärna synpunkter på dokumentet. Deadline är den 17 april. Den 24 april presenteras FoU-strategin för North Swedens styrelse.

De utpekade 12 samarbetsområdena mellan Norrbotten och Västerbotten är:

- Vård, hälsa, biomedicin, bioteknik och välfärd
- Energisystem, förnybara energikällor och energieffektivisering
- IKT-tillämpningar
- Material- och produktionsteknik och industridesign
- Rymd
- Skog och trä, skogsbioteknik och skogsteknik
- Gruv och mineral
- Kreativa näringar
- Säkerhet
- Hållbart utnyttjande av naturresurser
- Transportfordon, logistik och transportsäkerhet
- Nordliga studier

Läs dokumentet

För frågor kontakta sabine.mayer@northsweden.org tfn: +46-90-19 59 29

07 Apr 2009 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information