Umeåforskare får EU-miljoner

Forskaren Mikael Wiberg, anatom och handkirurg vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus är med i ett forskningsprojekt som får 1,7 miljoner av EU.

Det europeiska ERA-net-programmet för nanomedicin, EuroNanoMed, har beslutat att finansiera åtta forsknings- och utvecklingsprojekt, en investering på 17 miljoner euro. Mikael Wibergs projekt är ett av fyra svenska forskningsprojekt som får del av EU-pengar till forskning inom nanomedicin. Totalt granskades 18 europeiska projekt och av de åtta projekt som tilldelades medel rankades det projekt där Wiberg ingår näst högst med en total budget på 1,7 miljoner euro under 3 år.

Projektet handlar om att utveckla bättre behandlingsmetoder för nerv- och ryggmärgsskador. Enbart i Europa drabbas ungefär 300 000 personer av nervskador varje år, som först och främst tillkommit i samband med olyckor.

Läs hela pressmeddelandet på Umeå universitets hemsida

Läs VK:s artikel

/CB

 

03 Dec 2009 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information