50 miljoner euro i kampen mot miljöförstöring i Östersjön

EU:s forsknings- och utvecklingsprogram "Bonus" får cirka 500 miljoner kronor för att ta upp kampen mot miljöförstöringen, försurningen och övergödningen i Östersjön. Det står klart sedan Europaparlamentet i veckan gav klartecken till finansieringen av programmet. Bakom initiativet står åtta länder runt Östersjön: Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Den svenska centerpartisten Lena Ek (ALDE) har varit Europaparlamentets föredragande för förslaget. Bonus är till största delen inriktat på miljöforskning, men omfattar också flera forskningsprogram om effekterna på Östersjöns ekosystem från bland annat fiske, vattenbruk, jordbruk, infrastruktur och transportsektorn.

- Detta arbete blir ett gemensamt forskningsprogram mellan staterna runt Östersjön, inklusive forskare från Ryssland, för att möta miljöutmaningarna. Bonus skapar en strategisk plan med gemensamt fokus för mer än 500 forskare från de åtta kringliggande medlemsstaterna. EU och Östersjöländerna kommer då att tillsammans satsa närmare 1 miljard svenska kronor på miljöforskning, sade Lena Ek i debatten.

Läs hela pressmeddelandet från Europaparlamentet

21 Jun 2010 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information