Förbättrade järnvägstjänster i Europa

EU-kommissionen har antagit ett direktiv om en inre järnvägsmarknad samt en strategi för att fullborda utvecklingen av den europeiska järnvägsmarknaden. Strategin innehåller även förslag på ytterligare initiativ som kommissionen kan komma att lansera under de kommande fem åren.

Med det nya direktivet förenklas och konsolideras även gällande lagstiftning i och med att tre gällande direktiv och deras ändringar slås ihop till en text. Direktivet ska lösa problem som hindrar att järnvägsmarknaden fungerar effektivt och fokuserar på tre huvudområden; konkurrensfrågor, förstärkt tillsyn och att förstärka ramverket för offentliga och privata investeringar.

Kommissionen kommer att genomföra ett samråd för strategin och har även offentliggjort en detaljerad undersökning om att öppna marknaden för inhemsk passagerartrafik.

Läs mer om den inre järnvägsmarknaden

Läs kommissionens pressmeddelande

Läs kommissionens förslag till direktiv

Läs kommissionens meddelande

/AU

 

04 Okt 2010 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information