Haparanda värd för transportministermöte

Ett stort antal transportministrar från norra Europa träffades 16-17 juni. Med på mötet fanns också representanter från Kina. Syftet med mötet är att få till stånd bättre transporter mellan länderna.

Elva närvarande länders ministrar och representanter skrev under Haparandadeklarationen på torsdagen. Ett dokument som ska bidra till att sätta ytterligare fokus på en öst-västlig järnvägskorridor från Narvik till Kina.

100616_ministermöte

Haparandas kommunalråd Sven-Erik Bucht och infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Orsaken till att Haparanda valdes som värdort för mötet är att staden på många sätt står för det som transportpolitiken idag eftersträvar, nämligen utsuddade gränser.

- Här i Haparanda Torneå har man satt sig över landsgränsen och istället satt människorna och företagen i centrum. På samma sätt vill jag med infrastrukturen. Det måste bli enklare att transportera människor och gods mellan våra länder, säger Åsa Torstensson.

Samtidigt hölls även det årliga Barents Reunion-mötet i Haparanda där man utsåg årets Barentsentreprenör. Läs mer om Barents Reunion.

Läs mer om transportministermötet på Näringsdepartementets hemsida

Ladda ner Haparandadeklarationen

Läs artiklar om mötet i media

2010-06-18 NSD - Ministrar undertecknade deklaration

2010-06-17 Norrbottens-Kuriren - "Nödvändigt för tillväxt och utveckling"

2010-06-16 DN - Kina trycker på för öst-västkorridor

2010-06-16 hbwebben.se - Ministrar pratar gränslös infrastruktur i Haparanda

/AG

17 Jun 2010 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information