Konsultation om e-maritime initiativet

EU-kommissionen arbetar med att utveckla konceptet e-maritime, som har som mål att göra arbetet inom sjöfart mer effektivt, säkrare och miljövänligare. Genom användning av ny informationsteknologi kan man förbättra insamling, behandling, utbyte och presentation av relevant information såväl ombord som på land.

Samrådet är till för att samla omdömen från intresserade parter med syftet att fastställa lämpliga åtgärder. Områden inom sjöfart som detta angår är effektivitet, prestation, tjänstkvalitet, fragmentering av informationssystem, brist på standarder, okoordinerad planering, ineffektivt utnyttjande av tillängliga resurser, ökade logistiska kostnader och problem som uppstår i distributionskedjan.

Sista inlämningsdag är 27 juni.

Besök konsultationens webbplats

/NHS

11 Maj 2010 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information