Ny innovationsstrategi för Europa

Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissionär med ansvar för forskning, innovation och vetenskap talade om den nya innovationsstrategin för Europa som utarbetas av EU-kommissionen på en konferens. European Technology Platforms Conference anordnades av det spanska ordförandeskapet.

Strategin strävar främst efter att göra forsknings- och innovationspolicyn tydligare och fokuserar på nya samhällesutmaningar såsom; klimatförändring, energi och resurseffektivitet, hälsa och åldrande befolkning.

Innovationsstrategin kommer att ha en bred definition på innovation, den kommer till viss del att vara forskningsbaserad men i begreppet kommer till exempel att inrymmas innovationer i affärsmodeller, tillhandahållande av tjänster inom den offentliga sektorn och innovationer inom marknadsföring och design.

Strategin syftar att ta bort existerande flaskhalsar och hinder som finns i pensions- och försäkringssystem med målet att förbättra rörligheten för forskare inom EU samt skapa en inre marknad för forskning och innovation.

Innovativa företag, framförallt små och medelstora företag, kommer att främjas av strategin, det skall bli lättare för dem att erhålla finansiering.

Strategiska initiativ, samarbete mellan EU, medlemsstaterna, näringslivet samt relevanta aktörer benämnda "European Research & innovation Partnerships" kommer att tillskapas.

Máire Geoghegan-Quinns största prioritering som EU-kommissionär med ansvar för forskning, innovation och vetenskap är att utforma den nya innovationsstrategin. Den beräknas vara klar i september och förväntas godkännas av Europeiska rådet under höstens toppmöte.

Läs Máire Geoghegan-Quinns tal på EU-kommissionens webbplats

/Tereza Nuaila

 

03 Jun 2010 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information