På väg mot ett transeuropeiskt nätverk för transporter

EU-kommissionens arbete med det framtida nätverket för transporter fortsätter. Baserat på den grönbok som publicerades förra våren och konsultationen som följde har man publicerat ett arbetsdokument som beskriver vilka kriterier som kan komma att ligga till grund för det framtida TEN-T nätverket.

Dokumentet bygger även på arbetet i sex expertgrupper som bl a har diskuterat en metodik för att identifiera transportstråk, transportvägar med kontakt utanför EU samt finansieringsfrågor. Arbetsgrupperna har slutfört sitt arbete och deras slutrapporter och rekommendationer har publicerats.

EU-kommissionens dokument genomgår nu en konsultation t o m 15 september. De reviderade riktlinjerna förväntas vara klara i slutet av året.

Läs mer om konsultationen och ladda ner arbetsdokumentet

Läs mer om arbetet i expertgrupperna

/AU

07 Maj 2010 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information