Regionen påverkar FP8

Processen kring framtagande av EU:s nästa forskningsprogram, FP8, pågår för fullt. Utbildningsdepartementet har under hösten samlat in synpunkter som ska ligga till grund för Sveriges synpunkter till DG Research vid EU-kommissionen.

North Sweden har som en av flera aktörer i regionen lämnat in synpunkter. Gemensamt från aktörerna i norra Sverige är att de bland annat trycker på FoU kopplad till naturresurser som skog, gruv- och mineral och förnybar energi samt att programmet måste anpassas så att mindre aktörer med spetskompetens har möjlighet att vara med, det vill säga att programmet inte enbart koncentreras till mycket stora tunga projekt. Programmet måste också förenklas och göras mindra administrativt tungt för projektdeltagare.  

Medlemsländernas synpunkter till EU-kommissionen kommer att lämnas in den 8 december. Sveriges inspel förbereds nu av Utbildnings- och Näringsdepartementet gemensamt.  Ett meddelande från kommissionen om FP8 förväntas komma strax efter årsskiftet och efterföljas av en öppen konsultation.

FP8 kommer att pågå under åren 2014-2020.

/SM

10 Nov 2010 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information