TEN-T och Haparanda på transportministermöte

När EU:s transportministrar träffades i juni antog man bl a rådsslutsatser om en handlingsplan för lokala, regionala, och nationella myndigheter att uppnå hållbar rörlighet i städer. Ministrarna informerades om arbetet med revideringen av det transeuropeiska nätverket för transporter TEN-T, och de s k TEN-T dagarna som hölls i Zaragoza i början av juni. Man diskuterade även transporternas roll i den kommande Europa 2020-strategin. Resultatet av diskussionen kommer att tjäna som underlag för den vitbok som EU-kommissionen har för avsikt att publicera i slutet av året med en vision om EU:s framtida transportpolitik.

Slutligen presenterade det belgiska ordförandeskapet sitt arbetsprogram på transportområdet. De övergripande prioriteringarna kommer att vara hållbara transporter, transportsäkerhet och innovation.

Läs pressmeddelandet från rådet för transport, telekommunikation och energi den 24 juni

Läs tidigare nyheter

2010-06-17 Haparanda värd för transportministermöte

2010-05-07 På väg mot ett transeuropeiskt nätverk för transporter  

/AU

23 Aug 2010 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information