Ändrad inställning kring svavelutsläpp

År 2015 träder det nya direktivet i kraft gällande ett maxutsläpp på 0,1 procent svavel i bunkeroljan som används i fartyg. Detta är något som fått representanter för industrier med ett stort exportberoende och redareföreningar att reagera då de anser att detta försämrar konkurrenskraften för sjöfarten.

Sverige var med och röstade igenom förslaget 2008 och står även bakom beslutet som innebär striktare krav på utsläpp av svaveloxider och kväveoxider, men vill nu alltså ändra beslutet gällande svavel. En negativ konsekvens som kan bli av beslutet är att transporter flyttas från sjö till land.

- Vi försöker få en ändring till stånd; om det sen blir fullt ut, senare ikraftträdande eller landar på 0,5 procent vet jag inte, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i en intervju med tidningen Svensk Sjöfarts Tidning.

Se hela intervjun från Svensk Sjöfarts Tidning nr 1 2011

Läs tidigare nyheter om svavelfrågan:

2010-11-05 Konsultation om svavel

2010-09-17 Sverige kräver samma svavelregler i hela Europa

2010-05-18 Näringslivsorganisationer kräver översyn av svavelregler

2010-02-24 Fortsatt debatt om svavel

2010-02-10 Basindustrin hotas

2010-01-21 Framtidens transporter och svavel på agendan

/Nils Sandberg

01 Feb 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information