Botniska korridoren svensk prioritet

EU:s infrastrukturministrar träffades 7-8 februari i Budapest, Ungern för att diskutera det framtida transeuropeiska transportnätet, TEN-T. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd klargjorde Sveriges prioriterade projekt.

- För svensk del är det angeläget att lyfta vår del i den nordiska triangeln och den Botniska korridoren, bland annat med hänsyn till de råvaror som till exempel EU behöver och som till största del kommer från oss, säger Elmsäter-Svärd.

För att infrastrukturprojekt ska kunna delfinansieras av EU måste de finnas med på kartan över grundnätverket av infrastruktur i Europa, TEN-T. Under mötet dominerade dock diskussionerna om de öst-västgående infrastrukturprojekten för ett mer integrerat Östeuropa. Under sommaren 2011 väntas EU-kommissionen lägga fram sitt förslag och Polen kommer som ordförandeland under hösten påbörja förhandlingarna i rådet.

Här finner du pressmeddelandet från EU

Här finner du den svenska regeringens pressmeddelande

/ Per Stagnell

10 Feb 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information