EU-satsning på forskning och innovation

EU-kommissionen lanserar ett förslag om långtgående förbättringar för EU:s finansiering av forskning och innovation. Syftet är att göra det enklare att delta och skapa en bättre balans mellan kostnad och nytta. Förslaget omfattar det nuvarande sjunde ramprogrammet för forskning, ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation samt Europeiska institutet för innovation och teknik. Genom förslaget skapas en enhetlighet i innovationskedjan från grundforskning till färdig produkt och även stöd till aktiviteter som formgivning och marknadsföring.  

Målsättningen är att göra EU:s bidrag till innovationsunionen och strategin Europa 2020 så bra som möjligt i form av stöd till forskning och innovation. Fram till den 20 maj kan intressenter lämna in synpunkter på förslaget och den 10 juni kommer en konferens att anordnas som uppföljning av samrådet. 

Läs grönboken för förslaget

Se mer om konsultationen


/Nils Sandberg


14 Feb 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information