EU-stöd till Haparandabanan

EU kommer att bidra med 2,96 miljoner euro (ca 26 miljoner kronor) för att lägga ny räls på Haparandabanan mellan Kalix och Haparanda, en järnvägssträcka på 42 km. Bidraget kommer även att användas för uppgraderingsarbete på sträckan mellan Boden och Kalix. 

Haparandabanan utgör en viktig länk i öst-västlig riktning och ingår i den Botniska korridoren och även i Northern axis. Den nya sträckan kommer att leda till sammanlänkning av de svenska och finska järnvägsnäten och fullbordar samtidigt den norra järnvägsförbindelsen Narvik-Haparanda-Torneå-St. Petersburg.

Läs pressmeddelandet från EU-kommissionen

/Nils Sandberg

12 Maj 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information