Europaparlamentet ger stöd till fördjupat samarbete om EU-patent

Europaparlamentet har i dag godkänt att ministerrådet inleder ett fördjupat samarbete om ett enhetligt patentskydd. Alla medlemsstater utom två har redan uppgett att de vill gå vidare med samarbetet. Den 10 mars förväntas ministerrådet fatta det formella beslutet om att inleda samarbetet.

- Vi välkomnar Europaparlamentets godkännande av det fördjupade samarbetet. Det är mycket glädjande att det finns ett så starkt stöd för samarbetet, både hos parlamentet och bland medlemsstaterna. Regeringen är pådrivande i frågan eftersom den är så viktig för EU och kanske särskilt för Sverige, som är det mest innovativa landet i Europa, säger handelsminister Ewa Björling.

- Ett förbättrat patentsystem är nödvändigt för att förbättra företagsklimatet i Europa. Europaparlamentets godkännande innebär att vi kommer allt närmare ett konkurrenskraftigt patentskydd, säger justitieminister Beatrice Ask.

Europaparlamentets godkännande är en förutsättning för att konkurrenskraftsrådet den 10 mars ska kunna anta EU-kommissionens förslag om att inleda ett fördjupat samarbete om ett enhetligt patentskydd. EU-kommissionens förslag ger ramarna för detta samarbete, som ska göra det möjligt för att de medverkande medlemsstaterna att gå vidare och upprätta ett enhetligt patentskydd och genom en enda ansökan ges skydd på en marknad som täcker nästan hela EU. Handelsminister Ewa Björling representerar Sverige i konkurrenskraftsrådet.

Regeringens pressmeddelande

16 Feb 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information