Europaparlamentet röstade för en harmonisering av den europeiska järnvägen

110930_järnvägjoelmindreDen 16 november röstade Europaparlamentet om EU-kommissionens vitbok angående den europeiska järnvägen. Vitboken syftar till att minska koldioxidutsläppen genom att öka järnvägstransporterna samt minska beroendet av importerad olja.

Järnvägstransporterna har minskat de senaste åren samtidigt som vägtransporterna har ökat och skälet till detta anser Europaparlamentet vara de många skillnaderna i nationella bestämmelser vilket hämmar harmoniseringen och utvecklingen av det europeiska järnvägsnätet. Till följd av detta röstade Europaparlamentet igenom ett förslag som föreslår en lagstiftning som ska se till att det inte både går att äga järnvägsnätet och trafikera det, det för att garantera att ägaren av nätet ser till alla aktörers behov och inte särskilt gynnar några. Enhetliga avgifter för järnvägen är ett annat mål, liksom ett gemensamt regelverk för säkerhet och arbetsmiljö samt ett bonussystem som ska uppmuntra till viktiga investeringar i järnvägen 

Det förslag som Europaparlamentet röstade igenom går nu vidare till Ministerrådet som ska anta en gemensam ståndpunkt angående förslaget i slutet av 2012.

Läs mer om förslaget här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

22 Nov 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information