För Botniska korridoren i Bryssel

Denna vecka har Olle Tiderman, projektledare för Botniska korridoren träffat aktörer i Bryssel gällande Botniska korridoren, detta som en del i det sedan länge pågående arbetet för att Botniska korridoren ska prioriteras i den kommande revideringen av TEN-T (Trans-European Transport Network). För att söka medel ur budgeten för det transeuropeiska transportnätet måste infrastrukturen i fråga finnas med i det prioriterade europeiska transportnätet. Olle Tiderman har träffat aktörer på Europaparlamentet och Sveriges representation vid EU och diskuterat Botniska korridoren. Han höll även en briefing hos Mid Sweden Office om Botniska korridoren för flera regionala representationskontor i Bryssel.

Sveriges regering ser Botniska korridoren som en prioriterad transportled och framförde denna position under mötet mellan EU:s transportministrar i början på februari. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd sa då att "för svensk del är det angeläget att lyfta vår del i den nordiska triangeln och den Botniska korridoren, bland annat med hänsyn till de råvaror som till exempel EU behöver och som till största del kommer från oss."

Botniska korridoren är en strategisk viktig transportkorridor som går genom Sverige och Finland och binder ihop godstransportsystem i Sverige, Norge, Finland och Ryssland i både öst-västlig riktning och nord-sydlig riktning. Till exempel knyter den ihop transportkorridoren Northen Axis med Nordiska triangeln. Botniska korridoren är viktig för ekonomisk tillväxt och strategisk råvaruförsörjning i hela EU.

Kommissionens förslag gällande TEN-T väntas under våren eller sommaren 2011.

Fler nyheter om Botniska korridoren:

2011-02-10 Prioriteras

2011-01-30 Ny rapport om utveckling av EU:s transportnät

2010-09-20 Norra Sverige i framtida Europeiska transportnätverket

03 Mar 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information