Förbättrade regler för den europeiska järnvägsmarknaden

Järnväg
Foto: © European Union, 2011
När EUs transporministrar träffades i Luxemburg i förra veckan kom ministrarna överens om förbättrade regler för den europeiska järnvägsmarknaden för person- och godstrafik. Lagförslaget är en revidering av det så kallade första järnvägspaketet från 2001, som syftade till en ökad liberalisering av järnvägsmarknaden och en rättvis prissättning för nyttjandet av järnvägsspåren. Förslaget ger bl a en starkare roll till de nationella tillsynsmyndigheterna som ska övervaka att järnvägsföretagen kan konkurrera på lika villkor. Förslaget bedöms dock inte få så stora ekonomiska konsekvenser i Sverige som redan ligger i framkant när det gäller konkurrens på järnvägsmarknaden.

Rådet välkomnade i stort EU-kommissionens så kallade vitbok med förslag om en Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde. Vitboken, som kommissionen presenterade den 28 mars i år, drar upp riktlinjerna för en gemensam europeisk transportpolitik fram till år 2050. Bland medlemsländerna rådde det delade meningar om kommissionens förslag att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 60 procent till år 2050 jämfört med 1990 års nivå. Sverige stöder starkt 60-procentsmålet och tror det är möjligt att man kan vara ännu ambitiösare.

Läs rådets pressmeddelande här

Läs mer från svenska regeringen här

/AU

 

20 Jun 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information