Forskningspengar för en bättre järnväg till LTU

110930_järnvägjoelmindreUnder de kommande fyra åren kommer Järnvägstekniskt center bedriva forskning kring hur järnvägen kan förbättras och bli mer robust. EU, Trafikverket och LKAB är några av de aktörer som satsar cirka 100 miljoner kronor för att lösa problem kring bland annat flaskhalsar och isbildning på järnvägsspåren. Enligt de beräkningar som presenterats är denna satsning en bra investering för de olika finansiärerna då de får fem gånger tillbaka i form av kunskap och innovationer. En siffra som beräknas bli ännu högre för de EU-projekt som Järnvägstekniskt center deltar i, som kan uppgå i 50-60 gånger i form av ny kunskap.

Läs mer om Järnvägstekniskt center och forskningsanslaget här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

30 Sep 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information