Hur kan Horizon 2020 främja forskning och innovation hos SMF:s?

Den 1 december arrangerades konferensen EU research & innovation policy - Unlocking the potential of SMEs. Syftet med konferensen var att diskutera förslaget till Horizon 2020 och hur det kan främja små och medelstora företag (SMF) att satsa mer på forskning och innovation. Andra punkter på agendan var hur nationella och regionala instrument kan användas för att hjälpa SMF:s och vilka nationella och internationella nätverk som finns tillgängliga idag för detta.

Läs en sammanfattning av konferensen här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

13 Dec 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information