Ny dragning av Northern Axis?

En rysk järnvägssträckning kan hamna i Murmansk istället för Arkhangelsk som det var tänkt från början. Rysslands vice transportminister, Viktor Olersky uttalade sig nyligen om järnvägsprojektet Belkomur som är tänkt att knyta samman Ural och Vita havet. Belkomur är ett stort ryskt infrastrukturprojekt som kommer att korta avståndet från Sibirien till Vita havet med 800 kilometer. Den ursprungliga tanken är att järnvägslänken skulle knyta ihop Arkhangelsk med Komi and Perm för att kunna få en snabbare länk från Sibirien mot hamnar i norra Ryssland. Murmansk har däremot enligt ministern fördel i att vara en djuphamn som är prioriterad på federal nivå och är därför ett lämpligare mål för infrastrukturlänken. Inom kort kommer ett förslag på utvecklingen av Murmansk som transporthub att läggas fram enligt Olersky. Murmansk ligger 500 kilometer från Happaranda och en stor rysk infrastruktursatsning mot Kolahalvön skulle öppna för nya effektiva godstransporter mot Europa.

Läs mer och se karta i Barentsobservers artikel

/Per Stagnell

04 Mar 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information