Ny europeisk strategi för tjänsteinnovation

EPISIS är ett samarbete mellan Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Storbritannien. Nu presenterar EPISIS en europeisk strategi för tjänsteinnovation. Denna strategi har fått stort internationellt gehör eftersom tjänsteinnovation är en avgörande faktor för konkurrenskraft och framtida tillväxt i Europa.

I den nya strategin framhålls att tjänsteinnovationer kan:

  • Skapa nya jobb 
  • Förnya industrin 
  • Bygga ett hållbart Europa 
  • Skapa konkurrensfördelar för Europeiska företag i alla sektorer 

Irene Martinsson på VINNOVA är kontaktperson för EPISIS på VINNOVA och projektledare för det EPISIS-projekt som fokuserar på tjänsteinnovationens kritiska roll för ekonomiskt tillväxt i Europa. 

Läs mer om drivkrafter och hinder för tjänsteinnovation i den nya europeiska strategin här

Läs mer om EPISIS här

Källa: Vinnovas nyhetsbrev

/Hanna Högberg och Joel Larsson

02 Nov 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information