Ny rapport om utveckling av EU:s transportnät

Rapporten, skriven på uppdrag av EU- kommissionen behandlar hur utvecklingen av EU:s framtida transportnät, TEN-T ska gå till. Det som föreslås är bland annat en teoretisk framställning av de bästa transportlederna som helt bortser från dagens transportnätverk som istället vuxit fram i ett historisk sammanhang. Detta skulle kunna ge en klarare bild av hur framtidens transportnät bör växa fram, ett nät som tar hänsyn till nutida problem, behov och möjligheter.

Detta är en fråga som bland annat  North Sweden jobbar aktivt med. För mer information kontakta Anne Graf.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig här.

30 Jan 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information