Nytt svaveldirektiv på gång

EU-kommissionen lade den 14 juli fram ett revideringsförslag till direktiv 1999/32/EC som reglerar de tillåtna svavelhalterna inom sjöfarten och som påverkar bland annat påverkar Östersjön, Engelska kanalen och Nordsjön som ingår i de så kallade svavelkontrollområdena (SECA-området).

Förslaget som kommer att innebära att den tillåtna svavelhalten i fartygsbränsle globalt sett regleras till 3,5 viktprocent från 2012 för att 2020 sänkas till 0,5 viktprocent. Inom SECA-området kommer dock den tillåtna gränsen för svavel i bränsle att sättas ännu lägre. Från 2015 får svavelhalten i fartygsbränsle endast uppgå till 0,1 viktprocent vilket kommer få stora konsekvenser för fartygstrafiken och basindustrin i området. De hårdare bränslekraven skulle dock skjutas upp med fem år för passagerarfartyg i reguljär trafik.

EU-kommissionens förslag ligger nu i Europaparlamentet för en första läsning och Satu Hassi, finsk EU-parlamentariker för De Gröna och som nu är huvudrapportör för utskottet Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhets beredning av förslaget, kommer att lägga fram sin rapport till Europaparlamentet den 22 november 2011. Ändringar kan föreslås fram till 29 november.

Klicka här för att läsa EU-kommissionens förslag till nytt svaveldirektiv

Klicka här för mer information om förslagets förlopp inom Europaparlamentet

Läs North Swedens tidigare nyheter i svavelfrågan här:

2010-10-16 Sverige kräver samma svavelregler i hela Europa
2010-05-18 Näringslivsorganisationer kräver översyn av svavelregler
2010-02-24 Fortsatt debatt om svavel
2010-02-10 Basindustrin hotas
2010-01-21 Framtidens transporter och svavel på agendan

/Joel Larsson och Hanna Högberg

02 Nov 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information