Samråd kring ny ram för forskningssamarbetet i EU

Från 13 september till 30 november pågår ett samråd där synpunkter på bland annat internationellt samarbete, kunskapsspridning och gränsöverskridande verksamheter efterfrågas. Resultatet av samrådet kommer att bistå EU-kommissionen i att identifiera de viktigaste frågorna inför ramen för forskningsarbete 2012.

Ni finner mer information samrådet och hur bidrag kan lämnas här

23 Sep 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information