Sverige och Finland ska öka effektiviteten inom processindustrin

På initiativ från Luleå tekniska universitet får Sverige tillsammans med Finland i uppdrag att leda samarbetet för forskning och utveckling av automation inom processindustrin. Artemis, det europeiska industriförbundet har gett certifieringen Center Innovation of Excellence, till ProcessIT.eu som är projektnamnet. Det betyder att man är utsedd till det ledande forsknings-, innovations- och kompetenscentrum inom processautomation i Europa.

Målet med ProcessIT.eu är att stärka konkurrenskraften för Europa inom den automatiserade processindustrin. Sverige och Finland har en ledande position i världen inom området och svarar för femton procent av världsmarknaden med fokus på framför allt metall-, gruv- massa- och pappersindustrin.   

En viktig del med projektet är att koppla samman forskning med industrin och samhället. Genom detta kan man öka konkurrenskraften. ProcessIT.eu kommer operativt att ledas av ProcessIT Innovations med resurser från både Sverige och Finland. Projektet är ett EU-projekt inom den europeiska regionala fonden. I projektet finns deltagare från bland annat Umeå universitet, länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten, kommuner och från industrier i regionen.

Läs pressmeddelandet från LTU

Kontaktpersoner för projektet är: 

Jerker Delsing: jerker.delsing@ltu.se

Anders OE Johansson: anders.oe.johansson@ltu.se

/Nils Sandberg

18 Apr 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information