Workshops börjar forma Horizon 2020 – EU:s nya forsknings- och innovationsprogram

Den 10 juni presenterade Kommissionen resultatet av den öppna konsultationen kring EU:s framtida forsknings- och innovationsprogram som döpts till Horizon 2020. Horizon 2020 kommer omfatta det som idag är FP7, CIP och EIT. Konsultationen resulterade i mer än 2000 enkätsvar och skrivelser, där bland annat aktörer från norra Sverige varit mycket aktiva.

Konferensen den 10 juni var startskottet för den process som kommer att forma det nya programmet. Ett led i detta är ett stort antal workshops som Kommissionen arrangerat under sommaren.  Följande teman har täckts in, vilket ger en god indikation på det framtida programmets innehåll: 

-      Innovation and Horizon 2020

-      Marie Curie

-      Food security, Sustainable Agriculture and the Bio-Economy

-      Research infrastructure

-      Access to risk finance

-      The health, demographic change and well-being challenge

-      Innovation in small and medium-sized enterprises

-      Towards more inclusive, innovative and secure societies challenge

-      Secure, clean and efficient energy challenge

-      Smart, green and integrated transport challenge

-      Leadership in enabling and industrial technologies

-      Resource efficiency and climate action challenge

Länkar till presentationer, material och slutsatser från samliga workshops finns här. Kommissionen förväntas lägga fram Horizon 2020 under november månad, därefter sker förhandlingar med Rådet och Europaparlamentet under 2012 och 2013. North Sweden European Office hjälper aktivt forskargrupperingar i norra Sverige som vill påverka programmet. Vänligen kontakta sabine.mayer@northsweden.eu för mer information.    

 /SM

26 Aug 2011 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information