Blå ekonomi

Havssektorn, eller den blå ekonomin som den också kallas, värderas till omkring 500 miljarder euro och sysselsätter ca 5,4 miljoner människor. Dessutom är 75 % av Europas utrikeshandel och 37 % av handeln inom Europa baserad på sjötransporter. EU-kommissionen antog den 13 september en agenda för tillväxt och arbetstillfällen inom havssektorn.

121107 blå ekonomi kopieraHavet erbjuder en mängd möjligheter för att uppnå hållbar tillväxt och sysselsättning. Dessa möjligheter är en viktig del i att möta den rådande finansiella och ekonomiska krisen. EU förfogar över flera instrument som kan förstärka det arbete som redan görs av medlemsstaterna och näringslivet skriver kommissionen.

- För att havsekonomins tillväxttrender och möjligheter ska kunna bli verklighet måste alla delta: institutioner, medlemsstater och regioner, näringslivet och det civila samhället, understryker EU-kommissionären Maria Damanaki, ansvarig för havsfrågor och fiske.

Läs mer om en agenda för blå ekonomi

/MB

07 Nov 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information