Bli oberoende expert på FP7

Genom att registrera sig i EU-kommissionens databas har man chansen att bli utvald till oberoende expert. Som expert assisterar man i utvärderingar av projektförslag, granskning av projekt samt bevakar program och politik kopplat till forskning och innovation. 

Läs mer om att bli oberoende expert här

/Gabriel Henderson

 

 

21 Aug 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information