Connecting the Baltic Sea Region

Östersjön är ett av de mest intensivt trafikerade havsområdena i världen, med omkringliggande regioner som är mycket rika på naturresurser, grundläggande för den europeiska industrin. Den 30 maj 2012 är North Sweden med och arrangerar seminariet Connecting the Baltic Sea Region: Sustainable transport - Matching ecology and economy  genom nätverket Informal Baltic Sea Group (iBSG). Seminariet  kommer att fokusera på tillgänglighet, någonting som förutom att vara otroligt viktigt för regionerna i Östersjöområdet, även är ett av målen i Östersjöstrategin.

Bland de frågor som kommer att diskuteras är förslaget till TEN-T samt Connecting Europe Facility och hur dessa kan främja ett sammanhängande transportnät i Östersjöregionen. En annan fråga som också kommer att diskuteras är svaveldirektivet och dess utmaningar och möjligheter. I tillägg kommer Jerker Sjögren, Näringsdepartementet, att diskutera gröna korridorer och Bothnian Green Logistics Corridor.

Mer information om seminariet och anmälan finns här

/Joel Larsson och Hanna Högberg

25 Apr 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information