Core Network Sverige seminarium

Det var fullt hus på Core network Sverige seminarium i 2 juli i Almedalen, Visby. Över 80 personer deltog när North Sweden, Botniska korridoren, Handelskamrarna i de fem nordliga länen samt Näringslivets transportråd bjöd in till ett seminarium om det Transeuropeiska transportnätet, TEN-T.

- Det handlar om en helhet. Väg, järnväg och sjöfart, allt måste fungera tillsammans för att vi ska lyckas.   

Det sa Helmut Adelsberger från EU-kommissionen under seminariet i Almedalen där han talade kring förslaget om ett nytt gränsöverskridande Europeiskt transportnät som just nu behandlas av parlamentet i Bryssel. Förslaget kostar cirka 50 miljarder euro att realisera.

Kommissionens förslag innebär en kraftigt ökad satsning mellan de olika transportslagen i hela Europa. För norra Sveriges del är den Bottniska korridoren med järnväg från Helsingfors i Öst, runt hela Bottenviken vidare till Mjölby väst, den mest omfattande förändringen.

120706 Almedalen_redigerad-1

Merparten av de cirka 50 miljarder euro som kommissionens förslag beräknas kosta handlar om förbättringar av det europeiska transportnätet.  Men man vill också satsa på förbindelser med länder utanför EU:s gränser, som Turkiet, Ryssland och Ukraina.

Anders Åkesson, (C), transportpolitisk talesperson berättar om att regeringen ställer sig bakom ambitionen om ett effektivt järnvägssystem och i höst presenteras en infrastrukturproposition. En färdig objektslista ska presenteras 2014.

- Vi ska tänka hållbara system med snabba och effektiva skiften mellan transporter inom järnväg, väg och sjöfart, fortsätter Anders Åkesson.
Han säger att EU-pengarna är bra och att Sverige ska nyttja dem. Regeringen ambition är också att hitta system som inte ställer persontrafik mot godset.

För mer information kontakta Mona Mansour

Läs North Swedens tidigare nyheter om transportpolitik.

Se filmer från Core Network seminariumet här.

Läs mer om TEN-T på EU-kommissionens hemsida

/MB

04 Jul 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information