Erasmus för alla

Tisdagen den 2 oktober presenterade Carl-Albert Hjelmborn, utbildnings- och forskningsråd vid Svenska EU-representationen i Bryssel hur förhandlingarna går kring  Erasmus för alla. Erasmus för alla är EU-kommissionens nya programförslag för utbildning, ungdom och idrott för perioden 2014-2020 med en budget på 19 miljarder euro. Det är ett förslag som syftar till att främja rörligheten hos studenter, öka samarbetet mellan utbildningsanstalter, samt arbeta med ungdomsprogram och idrott. Erasmus för alla är fortfarande inte antaget men man hoppas på att så ska ske under våren 2013. 

Kommissionen vill med Erasmus för alla samla en rad olika program under ett och samma tak. I förslaget slås de sju existerande EU-programmen och internationella programmen för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott ihop till ett enda program. Det nya programmet kommer förhoppningsvis träda i kraft från och med 1 januari 2014 och kommissionen hoppas öka resurseffektiviteten, göra det lättare att söka bidrag och minska fragmentering och överlappning. Totalt väntas cirka 5 miljoner människor utnyttja Erasmus för alla under perioden 2014-2020.

Sedan kommissionens förslag presenterades i november förra året har Erasmus för alla behandlats av de övriga i trojkan (EU-parlamentet och EU-rådet). Det har i dessa förhandlingar funnits ett motstånd mot att lägga ner gamla fungerande program. Framförallt har parlamentets rapportör i frågan föreslagit en återgång till mycket av dagens regelverk med flera separata program i stället för ett samlat, något som skulle stå i motsats till EU-kommissionens avsikt med det nya programmet. 

En stor och viktig fråga för Sverige i förhandlingarna har varit mekanismer för studielån. Kommissionen har föreslagit att EU ska införa ett europeiskt system för studielån via den privata sektorn för studenter som genomför en masterutbildning i en annan medlemsstat. Enligt Hjelmborn har Sverige varit tveksam till detta system med en gemensam bankgaranti för studieskulder.  Anledningen till Sveriges defensiva inställning i frågan är att Sverige ser en risk för ökad skuldsättning och privatisering av studieskulder. Sverige och andra länder som har statliga system för studielån ser inte heller egennyttan med att inför ytterligare ett studiefinansieringssystem parallellt med nuvarande system. 

Frågan kommer närmast att diskuteras på EU-rådets möte den 6 november. 

Läs mer om Erasmus för alla här

/Johan Leymann

 

03 Okt 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information