EU research and innovation: What role for regions and cities after 2013?

I Europa 2020-strategin läggs stor vikt vid forskning och innovation, vilket återspeglas i förslaget till kommande budget 2014-2020 som, i nuvarande form, innebär en ökning för forskning och innovation med 46 procent jämfört med nuvarande budget. Under 2011 presenterade även EU-kommissionen sitt förslag till finansieringsprogrammet för forskning och innovation, Horizon 2020, samt sammanhållningspolitiken.

Den 13 december samlades över 300 representanter från lokala, regionala och nationella myndigheter, universitet samt andra icke-statliga organisationer i Bryssel för att diskutera hur dessa förslag kan underlätta en bättre samordning av forsknings- och innovationsstöd på regional och lokal nivå efter 2013. Under forumet presenterades även regionala innovationsprogram som verkar under den nuvarande budgeten.

Läs en sammanfattande rapport från forumet här

Läs North Swedens tidigare nyheter om förslaget till långtidsbudget:

EU-kommissionen presenterar förslag till långtidsbudget

Långtidsbudget 2014-2020

/Hanna Högberg och Joel Larsson

24 Jan 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information