Förbättrad certifieringsprocess för ETCS för tåg och järnväg

120127 järnväg_joel_mindreEU-kommissionen antog den 25 januari 2012 ett beslut som ska förbättra certifieringsprocessen för järnväg och tåg för det europeiska tågkontrollsystemet (ETCS).

ETCS ingår i det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), och är den europeiska standarden för signalering och hastighetskontroll för tåg. Systemet bygger på att information överförs från marken till tåget, som sedan bearbetar uppgifterna och anpassar tågets hastighet efter den tillåtna hastigheten på sträckan. I dagsläget finns det mer än 20 olika signalsystem i Europa med bristande kompatibilitet och det kan kosta så mycket som två miljoner euro och ta två år att utrusta ett lok med system som är godkänt i andra länder.

Genom att införa ETCS kommer dessa hinder att försvinna vilket bidrar till att öka rörligheten på den inre marknaden samtidigt som tågtrafikens konkurrenskraft stärks.

Kontaktpersoner på EU-kommissionen är Dale Kidd och Helen Kearns.

Klicka här för att läsa EU-kommissionens beslut i pdf-format

/Joel Larsson och Hanna Högberg

27 Jan 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information