Första tydliga steget i Kirunas flytt: Nya järnvägen nu öppnad!

Den 31 augusti invigdes den nya järnvägen runt Kiruna med pompa och ståt. Det är det kanske tydligaste första tecknet på den samhällsomvandling som pågår i Kiruna med en framtida flytt av hela staden för att ge plats för gruvans expansion.

I samband med invigningen anordnades ett näringslivsseminarium med Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och LKAB.s vd Lars-Erik Aaro med flera.

Även North Sweden var representerat för att ge lite Europeiska utblickar. Läs gärna det anförande Mikael Janson höll vid detta seminarium i Kiruna, som försöker fånga en del av allt det som händer inom EU idag kopplat till ett ökat fokus på våra områden i norr som flytten av Kiruna är en del av och förstås också fångar intresse i EU och på andra håll i världen.

120926-kiruna

Läs Mikael Jansons anförande vid Näringslivsseminarium i Kiruna inför invigningen.

/Mikael Janson

26 Sep 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information