Fungerande infrastruktur är nyckeln till tillväxt

120206-KallasDen 2 februari arrangerade tankesmedjan European Policy Centre ett seminarium om förslaget till Connecting Europe Facility och huruvida de pengar som är avsatta i förslaget kommer att överleva budgetförhandlingarna för 2014-2020. Transportkommissionär Siim Kallas gästade seminariet och hans huvudbudskap var att den ekonomiska och finansiella kris som Europa befinner sig i kan inte uteslutande motarbetas med budgetåtstramningar, tillväxt är en viktig del och detta kan endast skapas med fungerande transportförbindelser.

Kallas presenterade fyra nyckelpunkter som ska få till stånd finansiering som kan hjälpa bygga upp ett fungerande europeiskt transportnät. Dessa är implementerandet av Connecting Europe Facility, öronmärka finansiella medel för de öst-västliga förbindelserna, attrahera investeringar från den privata sektorn samt att göra transporter mer finansiellt hållbara, exempelvis genom vägtullar.

Läs mer om Siim Kallas tal här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

06 Feb 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information