Gabriels rapport

North Sweden har under sommaren haft Gabriel Hedenson som praktikant på kontoret. Under sommaren har Gabriel skrivit en rapport med titeln "Europa 2020-initiativet om projektobligationer". Den handlar om projektobligationer inom ramen för fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Vi vill tacka Gabriel för hans arbete och önska lycka till.

Läs Gabriels rapport här.

/MB

13 Sep 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information