Grant office besök

Grant Office vid Umeå Universitets besökte den 29-30 oktober Bryssel och North Sweden. Under vistelsen hann man med att besöka EU-kommissionen, Europaparlamentet och European University Association (EUA).

121107 Gruppbild GO webb

Grant Office jobbar i första hand med att öka andelen EU-medel till forskningen vid Umeå universitet och det gör man bland annat genom att sprida information till forskare, bistå vid deras ansökningar och förmedla kontakter med industri och samhälle.

Syftet med besöket var bl a att öka kunskapen om EU och vilka olika möjligheter som finns för samarbete mellan europeiska universiteten som har bäring på forskning.

Innan hemfärd så avslutande sjumannagruppen brysselbesöket hos North Sweden European Office, som berättade om sin verksamhet och om EU frågor som har bäring i Norrbotten och Västerbotten. Ramona Culjak från Mid Sweden European Office i Bryssel var inbjuden till mötet och informerade om hur hon jobbar med forsknings- och innovationfrågor.

 /Martha Bahta

 

07 Nov 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information