gruv_barents

På Nordkalotten och i Ryssland är intresset för gruvverksamhet stort och nya gruvor öppnas på flera håll. I ett glest befolkat område innebär den växande gruvdriften en ökade sysselsättningen som är positivt, men det finns också en diskussion om olika sociala effekter och miljöpåverkan.

Docent Lage Burström, yrkesmedicinare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, har tillsammans med andra forskare vid Umeå universitetet och vid landstingens organisation Arbetsmedicin Norr fått totalt ca 3 miljoner euro - motsvarande nära 26 miljoner kronor - för att driva det tre år långa projektet "MineHealth"  med underrubriken "Hållbar utveckling för gruvarbetares välbefinnande, hälsa och arbetsförmåga i Barentsregionen". I projektet medverkar forskare från Sverige, Norge, Finland och Ryssland inom samarbetsorganisationen "Kolarctic EU Neighbourhood Partnership Instrument (ENPI), Cross Border Cooperation (CBC)".

Projektet har som syfte studera hur gruvindustrin har verkan på de samhällen där verksamheten etableras, till exempel ifråga om sysselsättning och tillgång på bostäder. Dessutom undersöks de unika arbetsmiljöförhållanden som kännetecknar gruvverksamhet i norr. Den ökade andel kvinnor i gruvverksamheten kommer att få särskilt uppmärksamhet i studien.

Resultaten från studien ska användas för att skapa en hållbar utveckling för gruvverksamhet, förbättrad skyddsutrustning samt framtagning av läromedel.

Läs mer på Umeå universitets hemsida

/MB

03 Okt 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information