Havspolitiken på rätt spår

Den 27 juni anordnades ett seminarium i Europaparlamentet om den integrerade havspolitiken (Integrated Maritime Policy, IMP).  Syftet med seminariet var att diskutera aktuella händelser inom området och huruvida utvecklingen för den integrerade havspolitiken är på rätt spår.

På uppdrag av det kommande cypriotiska ordförandeskapet i EU betonade George Christof, ambassadråd vid Cyperns ständiga representation till EU, vikten av en tilltagen budget för havspolitiken då den integrerade havspolitiken är ett av de mest kraftfulla verktygen för att uppnå EU:s mål för 2020. Havspolitiken kommer vara en prioriterad fråga under Cyperns ordförandeskap.

Från EU-kommissionen talade Lowri Evans, generaldirektör DG MARE  om nödvändigheten av att konsolidera ansträngningarna inom IMP för att bättre bidra till strategin Blå tillväxt som är EU-kommissionens prioritet inför 2020 målen. EU-kommissionen presenterar meddelande om Blå tillväxt i september 2012. Vidare uttryckte Henrik Ringbaek Madsen, Nordjylland och medlem i CPMR, att Europa måste stärka sin havspolitik och samordna alla ansträngningar som bidrar till den.  

EU-kommissionen och det cypriotiska ordförandeskapet medelande även att det kommer hållas ett ministermöte på Cypern tillägnat havspolitiken kommande oktober. Då presenteras den deklaration om den integrerade havspolitiken som Cypern driver. Deklarationen har sin utgångspunkt i det öppna samråd om Blå Tillväxt som DG Mare inbjudit till tidigare i år, och kommer att belysa områden och åtgärder som bör omfattas i det framtida IMPC.

Läs mer om den integrerade havspolitiken och Blå tillväxt här 

/Gabriel Henderson

 

 

28 Jun 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information