Innovationskraft

Norra Sverige räknas till innovationsledarna vid en undersökning av 190 regioners innovationskraft.

Västerbotten och Norrbotten får höga betyg när EU-kommissionen rankar hur framgångsrika regionerna har varit i sitt innovationsarbete. I ett europeiskt perspektiv är Sverige tillsammans med Finland, Danmark och Tyskland de länder med mest innovationskraft. Ett tydligt mönster i undersökningen är att storstadsregioner tenderar att ha högre innovationskraft än glest befolkade regioner. 

Innovationskraft

De undersökta regionerna har analyserats utifrån styrkor och svagheter i innovationsarbetet och sedan kategoriserats utifrån om de är innovationsledare eller innovationsföljare. Höga poäng får regioner som med stora investeringar i forskning och utveckling, innovativ förmåga hos små och medelstora företag, forskningssamarbete mellan offentliga och privata aktörer, antal patent och sysselsättning inom högteknologisk tillverkning och kunskapsintensiva tjänster. 

Läs hela rapporten här

09 Nov 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information