Kick-off för Bothnian Green Logistic Corridor

120206 Helmut-Adelsberger-BDen 6-7 februari arrangerade Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) en konferens med Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister och Helmut Adelsberger, EU-kommissionen DG Move, som huvudtalare. Även representanter från näringslivet deltog i konferensen och tyngdpunkten låg på korridorens betydelse för att knyta samman Östersjöområdet och skapa nya möjligheter för regionen.  Helmut Adelsberger lyfte i sitt tal fram BGLC som prototypen för en grön korridor och sade att sträckan är strategiskt viktig för EU, speciellt ur ett råvaruperspektiv. Arto Satonen från det finska parlamentet sade också att den Botniska korridoren sannolikt kommer att bli den absolut viktigaste transportförbindelsen i regionen.

BGLC är ett projekt som inkluderar 29 partners från fem länder, Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Polen, med syfte att stärka integrationen i norra Skandinavien och runt Östersjöområdet. Målet är att erbjuda transportförbindelser med tåg, som både är resurseffektiva och hållbara, för att möta den ökande efterfrågan på godstransporter och tillvarata de möjligheter regionen har att ge. Hur Botniska korridoren kan utvecklas till att bli en resurseffektiv transportkorridor som kopplar samman Narvik i Norge med Centraleuropa är frågan som BGLC arbetar med. Projektet är delfinansierat av Östersjöprogrammet som är ett transnationellt program finansierat av både Norge och EU med avsikt att utveckla regionen och göra den till en attraktiv plats att arbeta och leva i.

Gå till BGLCs hemsida genom att klicka här

/Joel Larsson och Hanna Högberg

13 Feb 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information