Ministerrådet har enats om en allmän inriktning för TEN-T

I torsdags, 22 mars, träffades EU:s transportministrar för att anta förslaget till TEN-T och beslutade om de allmänna inriktningar som ska ligga till grund för diskussioner mellan ministerrådet och Europaparlamentet under hösten och kommande vår.

Mötet resulterade i vissa ändringar i EU-kommissionens förslag till TEN-T samt i det danska ordförandeskapets kompromissförslag till TEN-T förslaget. Bland annat ska det vara möjligt för medlemsländerna att avstå från att genomföra vissa projekt inom ramen för TEN-T, om nödvändiga resurser saknas eller om projekten kräver ytterligare planering. Vidare ska EU-kommissionen ta hänsyn till den ekonomiska situationen i EU samt i de enskilda medlemsländerna när översynen rörande implementeringen av Core Network genomförs i slutet av 2023. 

Transportministrarna införde även ett antal undantag i de krav som ställs på Core Network, bland annat undantas investeringar i de järnvägssträckor där de tekniska kraven medför att investeringen inte kan rättfärdigas i en kostnad/nytta-analys.

Därtill beslutades det att en samordnare kommer att införas för respektive korridor, i syfte att bistå medlemländerna samt att övervaka det framskridande arbetet. Dessutom har begreppet korridorer fått en mer allmän definition, så istället för att fokusera på antalet medlemsländer och de transportsätt som ska omfattas av varje korridor, har större vikt lagts på driftskompatibilitet och gränsöverskridande förbindelser. 

Mer information om transportministrarnas möte hittar ni här 

/Mona Mansour

23 Mar 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information