North Sweden och Horizon 2020

120411 NS_Horizon2020Som North Sweden tidigare har rapporterat presenterade EU-kommissionen förslaget till Horizon 2020 i november 2011, som syftar till att främja europeisk konkurrenskraft och innovation. Det nya programförslaget, består till skillnad mot det pågående sjunde ramprogrammet för forskning och innovation, FP7, av endast ett specifikt program och fokuserar på spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. Förslaget diskuteras för närvarande mellan ministerrådet och Europaparlamentet och en allmän inriktning förväntas vara klar i slutet av juni.

Det är viktigt att regionens aktörer deltar i arbetet med att påverka innehållet i Horizon 2020 och det är bråttom, bland annat vill de utsedda rapportörerna i Europaparlamentet ha in konkreta synpunkter på förslaget senast i april. North Sweden samarbetar med andra regionala aktörer att påverka förslaget till att satsa på områden som Norrbotten och Västerbotten och övriga norra Sverige är starka inom. Bland annat antogs ett gemensamt positionspapper under Europaforum Norra Sverige (EFNS) i mars 2012 som stödjer huvuddragen i Horizon 2020.

En sammanfattande rapport om Horizon 2020 och den regionala påverkan här

Positionspapperet från EFNS finns att läsa här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

11 Apr 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information