Ny TEN-T webbportal

Den 28 november i samband med TEN-T dagarna (Trans European Network - Transport) som arrangerats i Bryssel lanserade EU-kommissionen en webbportal som ska göra det lättare för alla intressenter i transportbranschen att hålla sig uppdaterade och följa arbetet om utvecklingen av TEN-T-nätverken.

På webbportalen finns tillgänglig data, baserad på aktiva satellitkartor, fakta, statistik och video, som gör det möjligt att få tillgång till aktuell information om utvecklingen i regionerna. EU-kommissionen vill nå ut till allmänheten på ett effektivt sätt för att informera om TEN-T samt öka medborgarnas medvetenhet om transportnätets fördelar och mål, det vill säga hållbara, säkra och effektiva transporter i hela Europa.

Inom det Europeiska transportnätet har särskilda sträckor prioriteras utifrån uppsatta kriterier inom både väg, flyg, sjöfart och järnväg. Dessa kommer att vara utgångspunkten för utbyggnaden.  Just nu pågår förhandlingar om CEF i EU:s kommande långtidsbudget som ska finansiera infrastrukturprojekt inom transport, energi och ICT mellan 2014-2020. Det ursprungliga förslaget, framlagt av EU-kommissionen i juni 2011, innebar cirka 50 miljarder euro till CEF.

I Norrbottens och Västerbotten  är Bottniska Korridoren en av dessa sträckor och knutpunkter som TEN-T pekat ut som prioriterade. En väl fungerande infrastruktur där sjöfart, flyg, vägar och järnvägar tillsammans bildar ett samverkande transportsystem ger god tillgänglighet och är grunden för regional utveckling och skapar förutsättningar för tillväxt.

Här hittar du TEN-T:s nya webbportal

Läs Mona Mansours senaste State of Play om CEF förhandlingarna

Läs North Swedens tidigare nyhet om TEN-T dagarna

Vid frågor eller mer information kontakta Mona Mansour

/MB

19 Dec 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information