Ökad Barentssamverkan inom FoU

Under 2011-2013 är det Norrbotten genom Länsstyrelsen i Norrbottens län som har det regionala ordförandeskapet i regionrådet och regionkommittén. Tillsammans med Barentsekretariatet vid Länsstyrelsen i Norrbotten har North Sweden fått i uppdrag att organisera ett planeringsmöte för Forsknings- och Innovationsaktörer, med fokus på samverkansmöjligheter inom ramen för det kommande ramprogrammet Horizon 2020 (budget 800 miljarder från 2014 till 2020) för Forskning och Innovation.

Läs mer:

Barents- och den Arktiska regionen är i fokus idag, både på den regionala, nationella, Europeiska och international arenan, t.ex. inom områden som klimat, energi, transport, råmaterial och säkerhet.

Men det saknas relevant finansiering för Forskning och Innovation, som kan bidra till att öka samverkan inom Barentsregionen. Tillgängliga program - t.ex. Interreg. - har inte fokus på Forskning och Innovation och programmen möjliggör inte samverkan inom hela Barentsregionen och internationellt.

Vårt förslag är därför att Forskning och Innovation ska byggas upp inom ramen för det kommande Europeiska ramprogrammet Horizon 2020, som möjliggör samverkan inom hela Barentsregionen men även med hela Europa och internationellt, i partnerskap med universitet, näringsliv och samhälle.

Mer information Barentssamverkan

Mer information om Horizon 2020

För mer information, kontakta:

Lars Wikman
Mobile:+46 70 5555 117
E-mail: lars.wikman@northsweden.eu

/LW

29 Aug 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information