rådet och EP klara inför sina förhandlingar om Horizon 2020

Både Europaparlamentet och Rådet har sina positioner klara hur de vill att EU:s nya forsknings- och innovationsprogram för 2014-2020, även kallat Horizon 2020, ska se ut. Nästa år börjar arbetet med att hitta en kompromiss.  EU:s forskningsministrar kunde enas den 11 december om särprogramet (SP) för Horizon 2020 samt den strategiska innovationsagendan för EIT (SIA).

Fortfarande föreligger skilda åsikter när det gäller Rådets överenskommelse om särprogrammet (SP) där man inte lyckats enas om den sk kommitologin, dvs vilka programkommittékonfigurationer som det ska finnas. I Inom FP7 fanns totalt 21 stycken programkommittéer för varje tematisk del av programmet och även de andra delarna. EU-kommissionen anser att man ska minska dessa i omfattande mening för att få mer strategiska diskussioner medan Råde är av den åsikten att man bör ha ett betydligt större antal. Beslut om detta kan väntas vid rådsmötet i februari.

Sverige har fått in ett avsnitt om skogsbruk i Horizon  2020  samt också bidragit till att skrivningarna om utmaningsdrivna innovationer skärpts plus att samhällvetenskapliga och humanistiska aspekter kommit in i utmaningarna. North Sweden har bland annat jobbat inom Europaforum Norra Sverige för att integrera skogsbruk in i Horizon  2020.

Europaparlamentets ITRE-kommitté nådde en överenskommelse den 28 november om 250 ändringsförlag till Europaparlamentets skuggförslag för Horizon  2020, vilket betydde en stadig minskning från de 6000 som fanns på bordet. Europaparlamentet har tagit fram en ny budgetfördelning där SME-insatser prioriteras med en budget på 4,5 % samt särskilda åtgärder för de nya medlemsländerna på 1%. Nytt är att Europaparlamentet har lagt till ett eget avsnitt om Science in Society.

Hur Horizon 2020 ska finansieras är fortfarande olöst och är den största frågan. Budgetförslaget från EU-kommissionen på 80 miljarder euro kommer med största sannolikhet att minska. I allra bästa fall kan det röra sig om en minskning med 10% men risken är stor att det blir en ännu större minskning skriver Vinnova.

Läs mer på Vinnovas hemsida

Kontakta Lars Wikman för mer information

/MB

20 Dec 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information