Samråd inom trafiksäkerhet

Sedan 2001 har trafiksäkerheten blivit markant bättre i Europa men fortfarande omkommer årligen omkring 31 000 människor på europeiska vägar. Antalet trafikolyckor kan dock minskas genom tidigare och bättre varningar om olyckor och andra förhållanden som kan öka risken för att incidenter ska inträffa.

EU-kommissionen lanserar därför ett samråd om vägsäkerhet med inriktning mot Intelligent Transport Systems (ITS). Syftet med samrådet är att samla in information som kan bidra till utvecklingen av specifikationer för utveckling av universell trafikinformation och av konsekvensanalysen som kommer att genomföras innan specifikationerna antas. Det övergripande målet för EU-kommissionen är att stödja ett samordnat och konsekvent införande av ITS inom EU som kan öka trafiksäkerheten på Europas vägar.

Samrådet riktar sig till alla aktörer som arbetar med trafikinformation så som tillverkare, operatörer, företag inom telekommunikation, aktörer inom räddningstjänst och offentliga myndigheter på lokal, regional och nationell nivå. EU-kommissionen tar gärna även emot åsikter och synpunkter från allmänheten. Sista dag för att delta i samrådet är den 5 juni 2012.

För mer information läs om samrådet på EU-kommissionens hemsida

/Joel Larsson och Hanna Högberg

15 Mar 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information