Samråd om Sakernas Internet

Tillgången på internet utvecklas snabbt, idag har varje person i genomsnitt två enheter som är uppkopplade till internet och 2015 beräknas antalet enheter per person ha ökat till sju. Det går att nå information vi internet med allt från datorer, telefoner och surfplattor till TV-apparater.

Den tekniska utvecklingen på det här området går snabbt framåt och öppnar upp för nya innovativa lösningar för kommunikation med och mellan olika enheter. Det möjliggör för helt nya tjänster och sätt att kommunicera, där nästa steg i utvecklingen innebär att ge tillgång till information om den fysiska miljön, från enheter som använder Radio Frequency IDentification (RFID). Det här steget kallas för Sakernas Internet (Internet of Things, IoT) och betyder att många vardagsprodukter kommer att kunna kommunicera med varandra.

Det finns ett stort utrymme för att skapa nya innovationer som underlättar vardagen och sektor har tillväxtpotential som kan bidra till sysselsättning och en hållbara ekonomi. Tekniken har dock effekter på samhället som måste diskuteras, exempelvis vad gäller integritet och säkerhet. EU-kommissionen öppnar därför ett samråd med syfte att hämta in synpunkter från allmänheten och andra aktörer om IoT, där resultatet sedan kommer att formuleras till en rekommendation från EU-kommissonen på IoT-området. Rekommendationen kommer att utfärdas under 2013.

Delta och ta del av mer information genom att gå till samrådet

/Joel Larsson och Hanna Högberg

13 Apr 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information